ABC - Bílá sobota - po 5. čtení (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-02)  CPDL #57345:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-02).   Score information: A4, 1 page, 19 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Bílá sobota - po 5. čtení

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.
Bůh je má spása!
- Bez obavy mohu doufat.
- Hospodin je má síla a má chvála,
- stal se mou spásou.
- S radostí budete vážit vodu - z pramenů spásy.
Odp.
Děkujte Hospodinu, vzývejte jeho jméno!
- Hlásejte mezi národy jeho díla,
- zvěstujte vznešenost jeho jména!
Odp.
Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci,
- ať je to známé po celé zemi!
- Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu,
- neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.
Odp.