ABC - Křtu Páně (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-21)  CPDL #57165:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-21).   Score information: A4 landscape, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich. Voicing also for T.

General Information

Title: ABC - Křtu Páně

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
 Vzdejte Hospodinu, Boží synové,
- vzdejte Hospodinu slávu a moc.
- Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména,
- v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!
Odp.
 Hospodinův hlas nad vodami!
- Hospodin nad spoustami vod!
- Hlas Hospodinův, jak je mocný,
- hlas Hospodinův, jak je velkolepý!
Odp.
 Vznešený Bůh zaburácel hromem,
- v jeho chrámu však všichni volají: Sláva!
- Hospodin trůnil nad potopou,
- Hospodin jako král bude trůnit věčně.
Odp.