ABC - Narození Páně - za svítání (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-20).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Voicing also for T.

General Information

Title: ABC - Narození Páně - za svítání

Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán.
 Hospodin kraluje, zajásej, země,
- ať se radují četné ostrovy!
- Nebesa hlásají jeho spravedlnost
- a všechny národy vidí jeho slávu.
Odp.
 Světlo vychází spravedlivému
- a lidem upřímného srdce radost.
- Radujte se, spravedliví, v Hospodinu
- a oslavujte jeho svaté jméno!
Odp.