ABC - Sv. Štěpána, prvomučedníka (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-21)  CPDL #57161:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-21).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich. Voicing also for T.

General Information

Title: ABC - Sv. Štěpána, prvomučedníka

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha.
 Buď mi ochrannou skálou,
- opevněnou tvrzí k mé záchraně,
- vždyť ty jsi má skála a má tvrz,
- pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.
Odp.
 Do tvých rukou svěřuji svého ducha,
- Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.
- Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním,
- že jsi shlédl na moji bídu.
Odp.
 Vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!
- Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku,
- zachraň mě svou slitovností.
Odp.