ABC - Sv. Matouše, apoštola a evangelisty (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-04-10).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: ABC - Sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Composer: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Všude na zemi pronikl jejich hlas.
 Nebesa vypravují o Boží slávě
-a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
- Den dni o tom podává zprávu,
-noc noci sděluje poučení.
Odp.
 Není to slovo a nejsou to řeči,
-jejichž hlas by nebylo slyšet.
- Do celé země vychází jejich hlahol,
-až na konec země jejich slova.
Odp.