ABC - Svatých Mláďátek (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-09-30)  CPDL #60744:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-09-30).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Svatých Mláďátek
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 2020
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky.
 Kdyby Hospodin nebyl s námi,
- když se na nás obořili lidé,
- zaživa by nás pohltili,
- když jejich hněv vzplál proti nám.
Odp.
 Voda by nás byla zatopila,
- příval byl se byl přelil přes nás,
- přes nás by se převalily rozbouřené vody.
Odp.
 Léčka se přetrhla a my jsme volní.
- Naše pomoc je ve jménu Hospodina,
- který učinil nebe a zemi.
Odp.