ABC - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 2 (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-03)  CPDL #59992:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-08-03).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 2
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
 Hospodin je milostivý a spravedlivý,
- Bůh náš je milosrdný.
- Hospodin chrání prosté lidi;
- pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Odp.
 Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl:
- "Jsem tak sklíčen!"
- Pravil jsem ve svém rozrušení:
- "Každý člověk klame!"
Odp.
 Drahocenná je v Hospodinových očích
- smrt jeho zbožných.
- Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník,
- rozvázal jsi moje pouta.
Odp.