A - 1. neděle adventní (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-14)  CPDL #57027:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-14).   Score information: A4, 1 page, 28 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich. Voicing also for T.

General Information

Title: A - 1. neděle adventní

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
 Zaradoval jsem se, když mi řekli:
- "Do domu Hospodinova půjdeme!"
- Už stojí naše nohy
- v tvých branách, Jeruzaléme!
Odp.
 (Tam vystupují kmeny,
- kmeny Hospodinovy,
- jak to zákon přikazuje Izraeli,
- aby chválil Hospodinovo jméno.
- Tam stojí soudní stolce,
- stolce Davidova domu.
Odp.
 Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
- ať jsou v bezpečí, kdo tě milují;
- ať vládne mír v tvých hradbách,
- bezpečnost v tvých palácích!)
Odp.
 Kvůli svým bratřím a přátelům
- budu říkat: Pokoj v tobě!
- Kvůli domu Hospodina, našeho Boha,
- budu ti přát štěstí.
Odp.