A - 10. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-28)  CPDL #57252:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-28).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 10. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem
- od východu slunce až na západ.
- "Nekárám tě pro tvé oběti,
- vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.
Odp.
Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat,
- vždyť můj je svět se vším, co ho plní!
- Copak požívám maso z býků
- či piji kozlí krev?
Odp.
Přinášej Bohu oběť chvály
- a plň Nejvyššímu své sliby!
- Pak mě vzývej ve dni soužení,
- vysvobodím tě, a budeš mě chválit."
Odp.