A - 13. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-14)  CPDL #57032:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-14).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich. Voicing also for T.

General Information

Title: A - 13. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.
 Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech,
- po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.
- Řekl jsi totiž: "Navěky je založena milost."
- Na nebi jsi upevnil svou věrnost.
Odp.
Šťastný je lid, který dovede oslavovat,
- chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.
- Ve tvém jménu jásají ustavičně
- a honosí se tvou spravedlností.
Odp.
 Neboť ty jsi leskem jejich moci
- a tvou přízní roste naše síla.
- Vždyť náš vladař náleží Hospodinu,
- náš král Svatému Izraele.
Odp.