A - 15. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-18)  CPDL #57589:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-18).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 15. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.
 V milosti jsi navštívil zem a napojils ji,
- velmi jsi ji obohatil.
- Boží strouhou se hrne voda,
- (lidem) nachystals obilí.
Odp.
 Takto jsi zemi připravil:
- zavlažils její brázdy,
- rozmělnils její hroudy,
- zkypřils ji dešti,
- požehnals tomu, co vyrašilo.
Odp.
 Rok jsi korunoval svou dobrotou,
- kudy jsi prošel, prýští hojnost.
- Pastviny na stepi mokvají vláhou,
- pahorky se ovíjejí radostí.
Odp.
 Nivy se odívají stády,
- údolí se přikrývají obilím:
- ozývají se jásotem a zpěvem.
Odp.