A - 16. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-21)  CPDL #57630:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-21).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 16. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Tys, Pane, dobrý a shovívavý.
 Tys, Pane, dobrý a shovívavý,
- nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
- Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu,
- všimni si hlasu mé snažné prosby.
Odp.
 Všechny národy, které jsi učinil, přijdou,
- budou se ti klanět, Pane,
- a velebit tvé jméno.
- Protože tys veliký a činíš divy,
- ty jediný jsi Bůh.
Odp.
 Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý,
- váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.
- Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou.
Odp.