A - 2. neděle velikonoční (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-03)  CPDL #57365:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-03).   Score information: A4, 1 page, 24 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 2. neděle velikonoční

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.
 Nechť řekne dům Izraelův:
- "Jeho milosrdenství trvá navěky."
- Nechť řekne dům Árónův:
- "Jeho milosrdenství trvá navěky."
- Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina:
- "Jeho milosrdenství trvá navěky."
Odp.
 Vrazili do mě, abych padl,
- avšak Hospodin mi pomohl.
- Hospodin je má síla a statečnost,
- stal se mou spásou.
- Jásot ze spásy
- zní ve stanech spravedlivých.
Odp.
 Kámen, který stavitelé zavrhli,
- stal se kvádrem nárožním.
- Hospodinovým řízením se tak stalo,
- je to podivuhodné v našich očích.
- Toto je den, který učinil Hospodin,
- jásejme a radujme se z něho!
Odp.