A - 22. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-31)  CPDL #57801:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-31).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 22. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
 Bože, ty jsi můj Bůh,
- snažně tě hledám,
- má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo
- jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Odp.
 Tak toužím tě spatřit ve svatyni,
- abych viděl tvou moc a slávu.
- Vždyť tvá milost je lepší než život,
- mé rty tě budou chválit.
Odp.
 Tak tě budu velebit ve svém životě,
- v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
- Má duše se bude sytit jak tukem a morkem,
- plesajícími rty zajásají ústa.
Odp.
 Neboť stal ses mým pomocníkem
- a ve stínu tvých křídel jásám.
- Má duše lne k tobě,
- tvá pravice mě podpírá.
Odp.