A - 26. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-05-13)  CPDL #58559:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-05-13).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 26. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.
 Ukaž mi své cesty, Hospodine,
- a pouč mě o svých stezkách.
- Veď mě ve své pravdě a uč mě,
- neboť ty jsi Bůh, můj spasitel,
- nepřestávám v tebe důvěřovat.
Odp.
 Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,
- na své milosrdenství, které trvá věčně.
- Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění,
- pamatuj na mě ve svém milosrdenství
- pro svou dobrotivost, Hospodine!
Odp.
 Hospodin je dobrý a dokonalý,
- proto ukazuje hříšníkům cestu.
- Pokorné vede k správnému jednání,
- pokorné učí své cestě.
Odp.