A - 27. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-05-15)  CPDL #58620:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-05-15).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 27. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Dům Izraele je vinicí Páně.
Révu z Egypta jsi přenesl, Bože,
- vyhnals pohany a zasadils ji.
- Vyhnala své ratolesti až k moři
- a své úponky až k Řece.
Odp.
 Proč jsi dal strhnout její ohradu?
- Všichni ji obírají, kdo chodí kolem.
- Pustoší ji kanec z lesa
- a polní zvěř ji spásá.
Odp.
 Bože zástupů, vrať se,
- shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu!
- Ochraňuj, co tvá pravice zasadila,
- výhonek, který sis vypěstoval!
Odp.
 Už od tebe neustoupíme,
- zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno.
- Hospodine, Bože zástupů, obnov nás,
- rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Odp.