A - 31. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-06-16)  CPDL #59282:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-06-16).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 31. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!
 Hospodine, mé srdce se nevypíná,
- nevyvyšují se mé oči,
- neženu se za velikými věcmi,
- pro mě nedostižnými.
Odp.
 Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši
- jako dítě na matčině klíně;
- jako dítě, tak je má duše ve mně.
Odp.
 Doufej, Izraeli, v Hospodina,
- nyní i navěky.
Odp.