A - 5. neděle postní (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-26)  CPDL #57208:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-26).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 5. neděle postní

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
 Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
- Pane, vyslyš můj hlas!
- Tvůj sluch ať je nakloněn
- k mé snažné prosbě!
Odp.
 Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,
- Pane, kdo obstojí?
- Ale u tebe je odpuštění,
- abychom ti mohli v úctě sloužit.
Odp.
 Doufám v Hospodina,
- duše má doufá v jeho slovo,
- má duše čeká na Pána
- více než stráže na svítání.
Odp.
 Více než stráže na svítání
- ať čeká Izrael na Hospodina,
- neboť u Hospodina je slitování,
- hojné je u něho vykoupení.
- On vykoupí Izraele - ze všech jeho provinění.
Odp.