A - 5. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-25)  CPDL #57186:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-25).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich. Voicing also for T.

General Information

Title: A - 5. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Spravedlivý září v temnotách jako světlo.
 Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným lidem,
- je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
- Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
- stará se o své věci podle práva.
Odp.
 Neboť navěky nezakolísá,
- ve věčné paměti bude spravedlivý.
- Nemusí se obávat zlé zprávy,
- jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Odp.
 Jeho srdce je zmužilé, nebojí se,
- rozděluje, dává chudým,
- jeho štědrost potrvá navždy,
- jeho moc poroste v slávě.
Odp.