A - 6. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-25)  CPDL #57187:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-25).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich. Voicing also for T.

General Information

Title: A - 6. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná,
- kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
- Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání,
- hledají ho celým srdcem.
Odp.
 Tys, Hospodine, dal svá nařízení,
- aby se jich dbalo svědomitě.
- Kéž jsou pevné mé cesty,
- abych zachovával tvé příkazy.
Odp.
 Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ
- a zachovával tvé slovo.
- Otevři mé oči,
- ať pozorují divy tvého zákona.
Odp.
 Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů,
- a budu ji věrně zachovávat.
- Pouč mě, ať zachovám tvůj zákon
- a chráním ho celým svým srdcem.
Odp.