A - 6. neděle velikonoční (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-06)  CPDL #57388:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-06).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 6. neděle velikonoční

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Jásejte Bohu, všechny země, aleluja!
 Jásejte Bohu, všechny země,
- opěvujte slávu jeho jména,
- vzdejte mu velkolepou chválu!
- Řekněte Bohu: "Jak úžasná jsou tvá díla!"
Odp.
 "Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá,
- nechť opěvuje tvé jméno."
- Pojďte a pozorujte Boží skutky:
- podivuhodně jednal s lidmi!
Odp.
 Moře proměnil v souš;
- suchou nohou přešli řeku,
- proto se radujme v Bohu!
- Vládne svou mocí navěky.
Odp.
 Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,
- chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.
- Bůh buď veleben,
- že neodmítl mou prosbu,
- že mi neodňal svou lásku.
Odp.