A - 9. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-26)  CPDL #57210:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-26).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 9. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Buď mi, Hospodine, ochrannou skálou.
 K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben navěky,
- vysvoboď mě, jsi spravedlivý!
- Popřej mi sluchu,
- rychle mě zachraň!
Odp.
 Buď mi ochrannou skálou,
- opevněnou tvrzí k mé záchraně,
- vždyť ty jsi má skála a má tvrz,
- pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.
Odp.
 Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku,
- zachraň mě svou slitovností.
- Vzmužte se a buďte srdnatí
- všichni, kdo spoléháte na Hospodina.
Odp.