A - Nejsvětější Trojice (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-09)  CPDL #57444:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-09).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - Nejsvětější Trojice

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
 Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
- chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Odp.
 Požehnané je tvé slavné svaté jméno
- a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Odp.
 Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
- a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Odp.
 Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
- a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Odp.
 Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech,
- a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Odp.
 Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
- a velebený a plný slávy navěky.
Odp.