Ak, līksmes diena (Giovanni Pierluigi da Palestrina)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Encore_Icon2.png Encore
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2010-04-21)  CPDL #21504:        (Encore 4) (Encore 5)Network.png
Editor: Andris Solims (submitted 2010-04-21).   Score information: A4, 1 page, 64 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes:

General Information

Title: Ak, līksmes diena
Composers: Giovanni Pierluigi da Palestrina and William Henry Monk

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: William Henry Monk's hymntune VICTORY (The Strife Is O'er), after Palestrina. Latvian verses with the text of St. Ephrem the Syrian are translated from Polish version, adapted and arranged by A. Gouzes.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

Refrēns:
Ak, līksmes diena godinātā,
šodien mums Kristus augšāmcēlās
un mūs no nāves atpestīja. Alleluja!

1. Lūk, Lieldienu priecīgā gaisma,
ko šodien visi apdzied:
vīri un sievas, meitenes un zēni.
Dziesma pēc dziesmas plūst un slavē gaismas Kungu;
slava, ka mēmie sāka dziedāt. Alleluja! R.

2. Tagad lai atskan taure –
mostieties un slavējiet Kunga godu!
Bezprātis, kas domā, ka nāve ir miegs,
kuram nebūtu gala.
Lai ir slavēts Dievs!
Viņš mirušiem dzīvību dāvā. Alleluja! R.

3. Lai Tevi, Kungs, visi slavē,
par to, ka Ādamu izvedi no priekšelles.
Ak, žēlastības mielasts, visuma prieks,
Tu dzīvības vārtus atvēri.
Slava Tev, kad kādu pazemo,
slava, kad kādu paaugstina,
lai mana cītara spēlē lielā dienā! Alleluja! R.