Alt paa den vilde Hede (Carl Nielsen)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2006-11-08)  CPDL #13034:        (Sibelius 4)
Editor: David Fraser (submitted 2006-11-08).   Score information: A4, 1 page, 68 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: The original publication is in short score with underlay fitted only to the soprano part, thus serving equally well solo/unison voices with piano or organ accompaniment: hence some minor editorial decisions have been required to underlay the three lower parts in this SATB edition.

General Information

Title: Alt paa den vilde Hede
Composer: Carl Nielsen

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn   Meter: 76. 76

Language: Danish
Instruments: A cappella

First published: 1919
Description: No. 2 of Salmer og Aandelige Sange (Hymns and Sacred Songs), FS83. The poem by N.F.S. (Frederik) Grundtvig is taken from his Sangværk til den danske Kirke II of 1870; originally entitled Herrens Fristelse it runs in all to 22 stanzas, although only those printed in this edition were included by Nielsen in the original publication.

External websites:

Original text and translations

Danish.png Danish text

Alt paa den vilde Hede
der gik Marias Søn,
da mødte ham den lede,
som Morgenstjærnen skøn.

Er du Guds Søn, den rene,
og dog i Hungersnød,
da sig til disse Stene:
Bliv I til Hvedebrød!

Ham svared brat den milde:
Tal ej om Hungersnød!
Guds Mund er Livets Kilde,
Guds Ord er Livets Brød.

Er du Guds Søn, den bolde,
da styrt dig trøstig ud!
For dig jo bærer Skjolde
en Engleskare prud.

Vor Herre al Ting vidste,
han svared: hvor det gaar,
du skal din Gud ej friste,
det ogsaa skrevet staar.

Da hviskede den lede,
alt, hvad du ser, er mit,
men vil du mig tilbede,
velan, det alt er dit!

Nu fik han Svar i Vrede:
Fy, Satan, pak dig bort!
Kun Gud maa du tilbede,
det Bud er klart og kort.

Det var den gamle Slange,
som sov i Kains Barm,
han daarede saa mange,
men fik nu Spot og Harm.

Guds Engle Herren loved,
kom, lad os juble med!
Thi knust er Slangens Hoved
af Jesus, Kvindens Sæd!