Am dy roddion ddaw o'r newydd (Andrew MacLean)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2007-12-17)  CPDL #15688:     
Editor: Andrew MacLean (submitted 2007-12-17).   Score information: A4, 1 page, 27 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Am dy roddion ddaw o'r newydd
Composer: Andrew MacLean

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn   Meter: 87. 87

Language: Welsh
Instruments: keyboard

First published: 2007
Description: 

External websites:

Original text and translations

Welsh.png Welsh text

Am dy roddion ddaw o’r newydd,
a chysondeb llanw’r môr,
boed ein cân o fawl yn deilwng
o’th haelioni, Arglwydd Iôr.
Gwared ni rhag camddefnyddio
a gwastraffu pan fo cri
y newynog oll yn edliw
ddysglau llawn ein byrddau ni.

Ym moethus rwydd ein cartrefi,
na foed inni, nefol Dad
droi'n glustfyddar i’r trueni
sydd ar gerdded trwy bob gwlad.
Bydd o blaid y rhai sy’n gweithio
i ddiddymu’r gwn a’r cledd.
Ti yn unig, dirion Arglwydd
ddaw â’r byd i lwybrau hedd.

Pan fo’n hirlwm ar dy eglwys
a’r gwrthgilio yn dwysau,
rho i’r dau neu dri sy’n ffyddlon
nerth i gadw’r drws heb gau.
Boed i neges dy efengyl
dreiddio i bellafoedd byd
fel y delo'r holl genhedloedd
dan dy faner di o hyd.