B - 14. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-02-19)  CPDL #63035:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-02-19).   Score information: Unknown   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 14. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.
 Zvedám své oči k tobě,
- který trůníš na nebi.
- Hle, jako oči služebníků hledí
- na ruce svých pánů.
Odp.
 Jako oči služebnice hledí
- na ruce své paní,
- tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha,
- dokud se nad námi nesmiluje.
Odp.
 Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi,
- neboť jsme přesyceni pohanou.
- Přesycena je naše duše
- výsměchem boháčů, pohanou pyšných.
Odp.