B - 2. neděle postní (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-03)  CPDL #59990:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-08-03).   Score information: Unknown   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: B - 2. neděle postní
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
 Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl:
- "Jsem tak sklíčen!"
- Drahocenná je v Hospodinových očích
- smrt jeho zbožných.
Odp.
 Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,
- rozvázal jsi moje pouta.
- Přinesu ti oběť díků, Hospodine,
- a budu vzývat tvé jméno.
Odp.
 Splním své sliby Hospodinu
- před veškerým jeho lidem
- v nádvořích domu Hospodinova,
- uprostřed tebe, Jeruzaléme!
Odp.