B - 3. neděle adventní (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-10-14)  CPDL #60885:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-10-14).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 3. neděle adventní
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Můj duch jásá v mém Bohu!
 Velebí má duše Hospodina
- a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
- neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
- Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
Odp.
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
- Jeho jméno je svaté
- a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení
- k těm, kdo se ho bojí.
Odp.
 Hladové nasytil dobrými věcmi
- a bohaté propustil s prázdnou.
- Ujal se svého služebníka Izraele,
- pamatoval na své milosrdenství.
Odp.