B - Nejsvětější Trojice (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-02-15)  CPDL #62930:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-02-15).   Score information: A4 (landscape), 1 page, 24 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - Nejsvětější Trojice
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
 Hospodinovo slovo je správné,
- spolehlivé je celé jeho dílo.
- Miluje spravedlnost a právo,
- země je plná Hospodinovy milosti.
Odp.
 Jeho slovem vznikla nebesa,
- dechem jeho úst všechen jejich zástup.
- On totiž řekl - a stalo se,
- on poručil - a vše povstalo.
Odp.
 Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
- nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
- aby jejich duše vyrval ze smrti,
- aby jim život zachoval za hladu.
Odp.
 Naše duše vyhlíží Hospodina,
- on sám je naše pomoc a štít.
- Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,
- jak doufáme v tebe.
Odp.