Betlēmes zvaigzne (O gwiazdo Betlejemska) (Zygmunt Odelgiewicz)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-01-19) CPDL #28088:  (G)       (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6) Score information: A4, 1 page, 136 kB   
  • (Posted 2013-01-19)  CPDL #28083:  (F)       (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6) Score information: A4, 1 page, 136 kB   
Editor: Andris Solims (submitted 2013-01-19).   Copyright: CC BY NC
Edition notes: Arranged by Dawid Kusz.

General Information

Title: Betlēmes zvaigzne (O gwiazdo Betlejemska)
Composer: Zygmunt Odelgiewicz

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:

Description:

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Jel atmirdzi, Betlēmes zvaigzne, pie manām debesīm.
Es ilgojos ieraudzīt tavu gaismu nakts tumšumā.
Ak, aizved mani uz stalli, kurā dus Dieva Dēls:
Dievs–Cilvēks Jaunavai svētai dzimis, lai glābtu mūs.

2. Nav atrodams vairāk Viņš stallī, tukša ir silīte.
Ak, Kristu, kur meklēt mums Tevi, kur ir Tavs mājoklis?
Pie altāra nāksim salikt sirds mīlas upuri
un godu dziļāko atdot – lūk, mūsu veltes Tev.

3. Tavs tronis, Kungs, silītē bija kļuvis Tev ļoti mīļš.
Vai dvēsele mana Tev kļuva dārgāka vēl par to?
Ak, apžēlojies par mani, lūdzos es zemīgi:
ja stalli nenicināji, nāc manā sirdī ar'!