C - 11. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-05-24)  CPDL #69344:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-05-24).   Score information: A4 (landscape), 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 11. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:
Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem.
Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost,
- jehož hřích je přikryt.
- Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu,
- v jehož duši není klam.
Odp.
Vyznal jsem se ti ze svého hříchu,
- svou nepravost jsem nezatajil.
- Řekl jsem: "Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti."
- A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.
Odp.
Tys mé útočiště, ušetříš mě úzkostí,
- zahrneš mě radostí ze záchrany.
Odp.
Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví,
- jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.
Odp.