C - 4. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-01-16)  CPDL #67574:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-01-16).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 4. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti.
 K tobě se utíkám, Hospodine,
- nechť nejsem zahanben navěky!
- Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď,
- nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě!
Odp.
 Buď mi ochrannou skálou, pevností k mé záchraně,
- neboť tys moje skála a tvrz.
- Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného.
Odp.
 Vždyť tys má naděje, Pane,
- má důvěra od mého mládí, Hospodine!
- V tobě jsem měl oporu od matčina lůna,
- od klína mé matky byls mým ochráncem.
Odp.
 Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti,
- po celý den budu vyprávět o tvé pomoci.
- Bože, učils mě od mého mládí,
- až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.
Odp.