C - 7. neděle velikonoční (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-16)  CPDL #57533:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-16).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: C - 7. neděle velikonoční
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.
 Hospodin kraluje, ať zajásá země,
- ať se radují četné ostrovy!
- Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
Odp.
 Nebesa hlásají jeho spravedlnost
- a všechny národy vidí jeho slávu,
- všichni bohové se mu koří.
Odp.
 Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí,
- svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.
Odp.