Chvála tobě, Pane Kriste (Jan Amos Komenský)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: Jan Pallas (submitted 2014-05-14).   Score information: A4, 1 page, 39 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Chvála tobě, Pane Kriste
Composer: Jan Amos Komenský
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredUnknown

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published:

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Chvála tobě, Pane Kriste,
símě panny přečisté,
žes na svět ráčil přijíti,
hadovy hlavy potříti.
Aleluja!

2. Syn Boží jednorozený,
jsa z ženy učiněný,
dle Trojice svaté rady
nese nám věčné poklady.
Aleluja!

4. Slunce nebeské jasnosti
v lidské vešlo temnosti
a tmy neobsáhly jeho,
obsahá srdce věrného.
Aleluja!

7. Sumou: vše naše na se vzal,
aby nám své všecko dal,
k tomu jen víry potřebí,
již jsme Boží, již jsme v nebi.

8. Tak dobře všecko zpraveno,
na věky opatřeno,
z toho se věrní radují,
chválu Bohu prozpěvují.
Aleluja!