Come away, come sweet love (John Dowland)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_snd_globe.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Logo_capella-software_kurz_2011_16x16.png Capella
Nwc.png Noteworthy
Network.png Web Page
Error.gif Score Error
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2017-01-30)  CPDL #42863:         
Editor: James Gibb (submitted 2017-01-30).   Score information: A4, 3 pages, 69 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Reformatting of #13116, with minor corrections to underlay. Revised files uploaded 5/11/20.
  • (Posted 2006-11-17)  CPDL #13116:         
Editor: Brian Russell (submitted 2006-11-17).   Score information: A4, 4 pages, 29 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: NoteWorthy Composer file may be viewed and printed with NoteWorthy Composer Viewer.
Error.gif Possible error(s) identified. See the discussion page for full description.
  • (Posted 2003-08-18)  CPDL #05478:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif Network.png PDF, MIDI and Capella 4 files available.
Editor: Ulrich Alpers (submitted 2003-08-18).   Score information: A4   Copyright: Personal
Edition notes: Scroll down to #11 of 'The Firste Booke of Songes' collection. Capella zipped file (of all works of the collection) not found.
  • (Posted 2001-07-17)  CPDL #02851:  Network.png PDF, MIDI and ABC files available.
Editor: Laura Conrad (submitted 2001-07-17).   Score information: A4, 6 pages, 87 kB   Copyright: GnuGPL
Edition notes: in partbook format.

General Information

Title: Come away, come sweet love
Composer: John Dowland

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularLute song

Language: English
Instruments: Lute

First published: 1597 in The First Booke of Songs or Ayres, no. 11
Description: 

External websites:

Original text and translations

English.png English text

1  Come away, come sweet love,
The golden morning breaks.
All the earth, all the air
of love and pleasure speaks:
Teach thine arms then to embrace,
And sweet rosy lips to kiss,
And mix our souls in mutual bliss,
Eyes were made for beauty's grace,
Viewing, rueing love's long pain
Procur'd by beauty's rude disdain.

2  Come away, come sweet love,
The golden morning wastes,
While the sun from his sphere
his fiery arrows casts,
Making all the shadows fly,
Playing, staying in the grove
To entertain the stealth of love.
Thither, sweet love, let us hie,
Flying, dying in desire
Wing'd with sweet hopes and heav'nly fire.

3  Come away, come sweet love,
Do not in vain adorn
Beauty's grace, that should rise
like to the naked morn.
Lilies on the riverside
And fair Cyprian flow'rs newblown
Desire no beauties but their own,
Ornament is nurse of pride,
Pleasure, measure love's delight.
Haste then, sweet love, our wished flight!

Polish.png Polish translation

1  Chodź! Uciekajmy, słodka Miłości!
Już świtu melodia rozbrzmiewa,
A cały świat dookoła nas
O miłości urokach śpiewa.
Niech twe ramiona pojmą moc uścisków,
A słodycz pocałunków usta różane
I niech rozkosz połączy dusze splątane.
Oczy stworzono dla piękności blasków
Podziwiania i opłakiwania długich godzin rozpaczy miłosnej,
Którą Piękności wzgarda sercu przyniosła.

2  Chodź! Uciekajmy, słodka Miłości!
Już poranku melodia ucicha.
Słońce posyła promienie ogniste,
Aż nocny mrok czmycha,
Rozprasza cieni resztki,
Bawi, zażywa przyjemności,
Mogąc odkrywać tajemnice miłości.
Tamtędy, Słodka! Spieszmy!
Lecąc i umierając, spowici w pragnieniu,
Uskrzydleni nadzieją i niebiańskim płomieniem.

3  Chodź! Uciekajmy, słodka Miłości!
Nie czas poprawiać urody wdzięki,
Które rozbłysną jak w promieniach jutrzenki,
Lilije na rzeki brzegu cichym
I śliczne, cypryjskie kwiaty rozkwitające,
Piękności, ponad własną, nie pragnące.
Ozdóbki są pokarmem pychy,
Przyjemności, miarą miłosnych rozkoszy.
Przyspiesz więc, słodka Miłości, utęsknioną ucieczkę naszą.
 

Translation by Stanisław Jonczyk