Del Mar per la vora (Adrian Cuello)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2008-10-22)  CPDL #18167:  Network.png
Editor: Adrian Cuello (submitted 2008-10-22).   Score information: A4, 4 pages, 83 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Del Mar per la vora
Composer: Adrian Cuello

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularChanson

Language: Catalan
Instruments: A cappella

First published: 2008
Description: 

External websites:

Original text and translations

Catalan.png Catalan text

Del Mar per la vora
la veia passar:
al front una estrella,
al llavi un cantar.

La veia tan sola
per la nit sens fi,
que fins vaig resar
per aquella mesquina.

Jo, que no tinc
qui mai resi per mi!

La musa del poble
que jo viu passar
dels llops furiosos
menjada finá…

D’ella són els ossos
que anau a enterrar.

Ai, d’aquells que porten
al front una estrella,
d’aquells que porten
al llavi un cantar!