Dybt hælder Aaret i sin Gang (Carl Nielsen)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2007-01-14)  CPDL #13409:        (Sibelius 4)
Editor: David Fraser (submitted 2007-01-14).   Score information: A4, 1 page, 54 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: The original publication is in short score with underlay fitted only to the soprano part, thus serving equally well solo/unison voices with piano or organ accompaniment: hence some minor editorial decisions have been required to underlay the three lower parts in this SATB edition.

General Information

Title: Dybt hælder Aaret i sin Gang
Composer: Carl Nielsen
Lyricist: Caspar Johannes Boyecreate page (1791-1853)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn   Meter: 86. 86 (C.M.)

Language: Danish
Instruments: A cappella or keyboard

First published: 1919
Description: No. 11 of Salmer og Aandelige Sange (Hymns and Sacred Songs), FS83

External websites:

Original text and translations

Danish.png Danish text

Dybt hælder Aaret i sin Gang,
snart ødes Eng og Lund,
farvel med al din Lyst og Sang,
du korte Sommerstund!

Snart sukker Vinterstormens Røst:
Alt visner og forgaar!
Lad visne kun, jeg véd den Trøst,
som ligefuldt bestaar.

Lad Solen korte af sin Vej
og Natten vokse til,
Guds Vældes Arm forkortes ej,
hans Visdom fór ej vild.

Lad guldne hvert et Blad paa Kvist,
lad falme alle Straa,
Guds Kærlighed jeg véd for vist,
omskiftes ikke saa.

Jeg véd, hvor Glæden har sit Hjem,
naar øde Mark staar hvid,
hint Frydekor fra Betlehem
forstummer ingen Tid.

Jeg véd, hvor Haabet grønnes da,
naar al Ting falmer her,
min Frelsers Træ paa Golgata
en evig Krone bær.

Lad synke kun, med Løvets Fald,
hver Markens Blomst i Rad,
min Tro paa ham bevare skal
sit friske Hjerteblad.

Han lover mig en evig Vaar,
trods Vinterstorm og Død,
thi Livet frem af Graven gaar,
som Kristus gennembrød.