Eņģel's gaišs pie ganiem gāja (Bóg zawitał) (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2019-01-20)  CPDL #52965: 
In D:       (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
In C:       (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2019-01-20).   Score information: A4, 1 page, 99 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: Arranged by Mamerts Celminskis. There are two editions: original in D dur and transposed in C dur.

General Information

Title: Eņģel's gaišs pie ganiem gāja (Bóg zawitał)
Composer: Anonymous (Traditional)
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is traditional Polish Christmas Carol in Latvian.

External websites:

  • www.andsolm.info/scores.htm

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Eņģel's gaišs pie ganiem gāja, prieka vēsti sludināja:
"Pie jums Dieva Dēls ir nācis, Pestītāja gaitas sācis – jūdu Betlēmē."

2. "Gani, jūs kā pirmie steidziet, Dieva Bērnu mīļi sveiciet,
pienācīgu godu dodiet, savās sirdīs prieku rodiet – Viņam kalpojot."

3. Betlēmē, kur Jēzus dzima, stallīt's debess gaismā grima.
Vienmēr atmirdz mums šī gaisma, Dieva žēlastību liesma – Kristus Baznīcā.

4. Dievnamā un visās mājās Kungam godu atdod klājas.
Svētku dziesmās gavilēsim, Dievu pielūgt aicināsim visus ticīgos.

5. Gods un slava Dievam Tēvam, dzimušajam Dieva Dēlam,
tāpat Dieva Garam Svētam slava visos mūžu mūžos – Dievam vienīgam!