Eņģel's ganiem sacīja (Anioł pasterzom mówił) (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2018-01-13)  CPDL #48408:        (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2018-01-13).   Score information: A4, 1 page, 159 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: Arranged by Tomasz Flasza.

General Information

Title: Eņģel's ganiem sacīja (Anioł pasterzom mówił)
Composer: Anonymous (Traditional)
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1.
Eņģel's ganiem sacīja,
prieka ziņu vēstīja:
"Mazajā Jūdu zemē, Betlēmē,
Dāvida cilts dzimtenē —
šodien dzimis Kristus."

2.
Gani, vēsti saņemot,
steidzās Kungam godu dot.
Sveica tie Dieva Bērnu Betlēmē,
noguldītu silītē,
debess Pavēlnieku.

3.
Brīnišķīga dzimšana,
ticībā vien zināma:
Marija, ieņēmusi šķīstībā,
Dieva Dēlu dzemdējot,
paliek jaunavīga.

4.
Dievs no debess mājokļiem
atnāca pie cilvēkiem.
Ticīgie, dodiet goda vietu Tam,
jau tik ilgi gaidītam
ļaužu Pestītājam.

5.
Dievu godā paturiet,
Viņa vārdus pieminiet:
"Šis ir mans vienīgs Dēls vismīļākais,
jūsu Kungs visvarenais,
Viņu visi klausiet!"

6.
Kungam Dievam augstumos
gods un slava mūžīga.
Tēvu un Viņa Dēlu godiniet,
Svēto Garu pielūdziet,
sveiciet Trīsvienību!"