Een mensch wou mi verdrucken (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-07-11)  CPDL #59680:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-07-11).   Score information: A4, 2 pages, 178 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Een mensch wou mi verdrucken
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Een mensch wou mi verdrucken Heer,
daer om wilt mijns ontfermen,
Hi trileert mi altijt meer
dus wilt U knecht beschermen.

Veel vianden bestriden,
my hier dach ende nacht,
en brengen tot mi al haer macht
wel seer onsacht:
nochtans moet ick dat liden.

2. Als ick liden, ofte pijn,
ende als ick ben vol vreesen,
Dan sal ick hopen fijn,
doer U ben ick ghenesen.

Ick en sal my niet verveer'n,
wat mi dat vleesch hier doet.
Want sy verachten in haren moet
mijn woerden goet
met quaet sij haer gheneeren.