Fjällvandrarsång (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-04)  CPDL #27711:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-04).   Score information: A4, 1 page, 18 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Fjällvandrarsång
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularLied

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Bort från stadens oro och kvalm vill jag draga,
bort över stiglösa vidder i solsken och vind.
Fjällglans i ögat och fjällluft i bröst vill jag taga,
känna förnyad hälsans färg på min kind.

Sorglöst, vänner, fram genom skogar vi tåga,
in under granarnas villande dunkel och sus!
Snart de sig öppna och snart som en blånande låga
skåda vi målet, stiga upp mot dess ljus.