Höst (Eva Toller)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2004-01-12)  CPDL #06449:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2004-01-12).   Score information: A4, 2 pages, 144 kB   Copyright: Personal
Edition notes: All files are available on http://www.evatoller.se/main_women_titles_E-K.html (MIDI files available for each part.)

General Information

Title: Höst
Composer: Eva Toller
Lyricist: Edith Södergran

Number of voices: 4vv   Voicing: SSAA
Genre: SecularPartsong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2003)

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

De nakna träden stå omkring ditt hus och släppa in himmel och luft utan ända,
de nakna träden stiga ned till stranden och spegla sig i vattnet.
Än leker ett barn i höstens gråa rök och en flicka går med blommor
i handen och vid himlaranden flyga silvervita fåglar upp.