Höstens sista blomma (Eva Toller)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2004-01-12)  CPDL #06451:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2004-01-12).   Score information: A4, 2 pages, 171 kB   Copyright: Personal
Edition notes: All files are available on http://www.evatoller.se/main_women_titles_E-K.html (MIDI files available for each part.)

General Information

Title: Höstens sista blomma
Composer: Eva Toller
Lyricist: Edith Södergran

Number of voices: 4vv   Voicing: SSAA
Genre: SecularPartsong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2003)

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Jag är höstens sista blomma.
Jag blev vaggad uti sommarens vagga,
jag blev ställd på vakt mot nordens vind,
röda flammor slogo ut på min vita kind.

Jag är höstens sista blomma.
Jag är den döda vårens yngsta frö,
det är så lätt att som den sista dö:
jag har sett sjön så sagolik och blå,
jag hört den döda sommarens hjärta slå,
min kalk bär intet annat frö än dödens.

Jag är höstens sista blomma.
Jag har sett höstens djupa stjärnevärldar,
jag skådat ljus från fjärran varma härdar,
det är så lätt att följa samma väg,
jag skall stänga dödens portar.
Jag är höstens sista blomma.