I denna ljuva sommartid (Eva Toller)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2000-11-27)  CPDL #01807:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2000-11-27).   Score information: A4, 2 pages, 99 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. All files are available on http://www.evatoller.se/main_women_titles_E-K.html (MIDI files available for each part.)

General Information

Title: I denna ljuva sommartid
Composer: Nathan Söderblom

Number of voices: 4vv   Voicing: SSAA
Genre: SacredHymn

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2004).

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

I denna ljuva sommartid,
gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.

Se, hur i prydning jorden står,
se, hur för dig och mig hon får
så underbara håvor.

Av rika löv är grenen full,
och jorden täckt sin svarta mull
med sköna gröna kläder.

De fagra blommors myckenhet
med större prakt och härlighet
än Salomos dig gläder.