Jungfrun under lind (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-04)  CPDL #27721:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-04).   Score information: A4, 3 pages, 36 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Jungfrun under lind
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularLied

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

I våren knoppas en lind så grön
med rosor och marsviol.
Därunder sitter en jungfru skön
och sömmar i klaran sol.

Själv är hon liksom en sol i vår,
som äpplet är hennes kind.
När hon vid spegeln slår ut sitt hår,
det faller som blomster från lind.

Som solen fångas av lindens blad
så fängslar hon själ och sinn,
så har hon mig bundit med trolska kvad
och tagit mitt hjärta in.