Kristus Prezentācijas templī svētki 2.02. (Gregorian chant)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2011-01-28)  CPDL #23069:        (Sibelius 6) (Sibelius 5) (Sibelius 3)
Editor: Andris Solims (submitted 2011-01-28).   Score information: A4, 1 page, 156 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: Latvian liturgical text adapted to gregorian melody by Andris Solims.

General Information

Title: Kristus Prezentācijas templī svētki 2.02. (The Presentation of the Lord, Feb. 2)
Composer: Anonymous (Gregorian chant)

Number of voices: 1v   Voicing: Unison
Genre: SacredIntroit

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: The section described as refrain is the antiphon for candle-blessing Lumen ad revelationem gentium (LU p. 1244).

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

Introits: Lūk, mūsu Dievs nāks lielā spēkā, lai apgaismotu savu kalpu acis, alleluja.

R.: Kristus ir gaisma visām tautām un Viņa svētās Baznīcas slava.

1. Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis.
R.

2. Jo manas acis ir skatījušas tavu pestīšanu,
ko tu sagatavoji visu tautu priekšā:
R.

3.
Gaismu pagānu apgaismošanai
un slavu savai Izraēļa tautai.
R.

4. Gods lai ir Tēvam un Dēlam,
un Svētajam Garam.
R.

5. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,
un mūžīgi mūžam.
Amen.
R.