Längtan till Italien (Birger Sjöberg)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2001-10-08)  CPDL #03033:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2001-10-08).   Score information: 19.7 x 28.4 cm, 5 pages, 138 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. All files are available on http://www.evatoller.se/main_men_titles_L-R.html (MIDI files available for each part.)

General Information

Title: Längtan till Italien
Composer: Birger Sjöberg
Lyricist: Birger Sjöberg

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: Secular

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Jag längtar till Italien,
till Italiens sköna land,
där små citroner gula
de växa uppå strand,
där näktergalar drilla
allt uti dalen stilla,
och snäckorna så röda,
de lysa uppå strand.

2.
Jag längtar till Italien,
där palmerna de stå
så doftande och höga
med gröna blader på,
där gossen spelar luta
invid sin flickas ruta,
när aftonstunden kommer
med många stjärnor små.

3.
Jag drömmer om Italien
vid skymning i vår bod,
där kryddor sällsamt dofta
bland lådor och bland lod,
jag ser i mina drömmar
de silvervita strömmar
med tusende gondoler
uppå den klara flod.

4.
Jag tycker, att jag ser,
hur i månens milda sken
jag vrickar fram gondolen
på böljan, klar och ren,
och hur i aktern sitter,
beglänst av stjärnans glitter,
en späd italienska
med röst så ljus och len.

5.
Hon sjunger om Italien,
om Italiens sköna land
där små citroner gula
de växa uppå strand,
där näktergalar drilla
i dalen, mörk och stilla,
när solen sjunker ner
bak Vesuvius'es rand.