Maria die soude (Anonymous)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2017-12-03)  CPDL #47861:     
Editor: Guus Mulder (submitted 2017-12-03).   Score information: A4, 2 pages, 639 kB   Copyright: CPDL
Arranger: Guus Mulder
for SATB
Edition notes: 4 verses
  • (Posted 2010-02-19)  CPDL #21047:        (Finale 2008)
Editor: Joachim Kelecom (submitted 2010-02-19).   Score information: A4, 2 pages, 99 kB   Copyright: CPDL
Arranger: Joachim Kelecom
for SAB
Edition notes: 4 verses from 7 of traditional lyrics.

General Information

Title: Maria die soude
Composer: Anonymous (Traditional)

Number of voices: 1v   Voicing: unison
Genre: SacredCarol

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1560

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Maria die soude naer Bethlehem gaen,
Kersavond voor den noene;
Sint Joseph soud al met haer gaen
om haer gezelschap te houden.

2. Het hageld', het sneeuwde, het maekte kwaed weêr,
de rijm lag op de daken;
Sint Joseph tegen Maria sprak:
‘Maria wat zullen wij maken?’

3. Maria die zei: ‘ik bender zoo moê,
laet ons een weinig rusten.’
- ‘Laet ons een weinig verder gaen,
aen een huizeken zullen wij rusten.’

4. Dat kleen kindje weende op Maria's schoot:
komt, engels van hierboven.
Komt, kroont dees' maagd, 't is meer als tijd
want zij heeft er de Heere ontvangen.