Modlitwa (Karol Mikuli)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help

Polish.png In original Polish

  • (Posted 2010-06-24)  CPDL #21683:       
Editor: Michael J. Oczko (submitted 2010-05-28).   Score information: A4, 4 pages, 91 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

English.png In English translation, "A Prayer"

  • (Posted 2010-06-24)  CPDL #21696:     
Editor: Michael J. Oczko (submitted 2010-05-28).   Score information: A4, 4 pages, 20 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Adapted for a new English language text by Michael J. Oczko based on the original text in Polish.

General Information

Title: Modlitwa
Composer: Karol Mikuli

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: SacredMotet

Languages: Polish, English
Instruments: Organ

First published:
Description: Two Spiritual Songs opus 32 no. 1

External websites:

Original text and translations

Polish.png Polish text

Duszo czcij Boga,
Który światem rządzi wielka,
wielka jest Jego potęga.

On głębi serca
wzrokiem swo im sięga,
my śli, są dzi.

Zwróć ku nam Panie o
oczy łaskawie,
sil nej Twej ręki
nie uzbrajaj Boże!
Bo czyjeż serce tak czyste i prawe
A by z ufnością, z ufno ścią i śmiało,
sądu Twego czekało,
sądu Twego czeka ło i pomsty Twojej!

Duszo czcij Boga,
On światem rządzi wielka,
jest Jego potęga.
On głębi serca wzrokiem swoim sięga, myśli, sądzi.
wielka jest Jego potęga.

Módlmy się Panu, Módlmy się Panu.

English.png English text

Praise God my soul, sing praise!
He rules the heavens.
Great is His power, His power majestic.

Deep into our hearts
He searches with His vision,
Considers, judges.
Great, how great is His power, His pow'r!

Graciously turn Your eyes on us, Lord God,
and do not arm Yourself against us,
for who can claim a heart so pure and righteous,
so pure and righteous to stand before Your justice?
Who can claim a heart so pure and righteous
to stand with trust before You,
Your justice and Your anger?
Praise God my soul, sing praise!
He rules the heavens.

Great is His power, His power majestic.
Deep into our hearts He searches with His vision,
Considers, judges.
Great, how great is His power, His pow'r!
Lord God we praise You, Lord God we praise You.